“diyetisyenyusuf.com” internet sitesine hoş geldiniz. Web sitemizi ziyaret eden
ziyaretçilerimizin (bundan sonra “ziyaretçi” olarak adlandırılacaktır) ve bizimle
çalışmak isteyen danışanlarımızın bilgi güvenliği bizim için önem taşımaktadır. Bu
yüzden hizmetlerimizi kullanırken gizliliğinizin korunduğundan emin olmanızı
sağlayacak nitelikte bir gizlilik sözleşmesi oluşturduk.
Bu nedenle, işbu gizlilik sözleşmesi (“Gizlilik Beyanı”), web sitemizi kullanırken
kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Diyetisyen Yusuf Öztürk tarafından alındığını,
bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik
Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl
denetlenebileceği ve istediğinizde Diyetisyen Yusuf Öztürk’e başvurarak bu
bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin,
mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve
kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Diyetisyen Yusuf Öztürk tarafından
yerine getirilecektir.

Kişisel Bilgiler

Kişisel veri (bilgi), kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
ifade etmektedir. “diyetisyenyusuf.com” üyelik aşamasında ve daha sonrasında
sizden bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, boy, kilo, e-posta, telefon, şehir vb.) talep
eder. Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi
istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde
mümkündür.


Bu web sitesi ve yer alan bilgiler, hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya
tedavisini sağlamamaktadır. Web sitesi kullanımı sırasında paylaşılan içeriğin hukuki
ve cezai sorumluluğu söz konusu kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, sağladıkları bilgilerin
kendilerine ait olduğunu ve başkasına ait telif haklarını ihlal etmediklerini taahhüt
ederler.


“diyetisyenyusuf.com” sitesi, siteyi kullananlardan temin ettiği bilgileri her türlü
analiz ve değerlendirme yapmak amacıyla kullanabilir. “diyetisyenyusuf.com” bu
bilgileri, aynı amaca hizmet eden iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak ne var ki,
kullanıcının izni olmaksızın, kullanıcıların e-posta, adres ve diğer kişisel bilgileri,
hiçbir surette herhangi bir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.
“diyetisyenyusuf.com” kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, telefon numarası
gibi iletişim bilgilerini sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmedikçe ve yasal
zorunluluklar gerekmediği müddetçe, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer
kuruluşla paylaşmaz.


“diyetisyenyusuf.com” sitesinde, rızanız olmadığı takdirde, hakkınızda kişiyi
tanıtan-tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır. “diyetisyenyusuf.com” sitesine kişisel
bilgilerinizi vermeniz halinde ise, “diyetisyenyusuf.com” bu bilgileri, size ulaşmak
amacıyla kullanmak üzere saklayacaktır.

Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede
belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.
“diyetisyenyusuf.com” kişisel bilgilerinizi, ancak resmi makamlarca usulü
dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat
hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda
üçüncü şahıslarla paylaşabilir;

 1. Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
 2. “diyetisyenyusuf.com” sitesi, mülkiyet haklarını korumak ve savunmak
  amacıyla
 3. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda kendi izni var ise
  “diyetisyenyusuf.com” sitesinde kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmaz,
  kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile değiştirilmez. Bu “Gizlilik
  Sözleşmesi” metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla
  paylaşılmaz. “diyetisyenyusuf.com”  “bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine
  getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.
  Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve
  değiştirme hakkınız bulunmaktadır. “diyetisyenyusuf.com”  bu “Gizlilik Sözleşmesi”
  ne uymadığınız takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

Çerezler (“Cookie”ler)


Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ web sitesinin düzgün biçimde
çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesinin geliştirilmesi ve optimize
edilmesi, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunulması, ziyaretçiler ve
müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam
portföyü sunulması ve trafik istatistikleri oluşturulması amacıyla bilgisayar, tablet veya
telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır. Çerezler, web sitesine
kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak
düşünülebilir.


Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir. Kullanıcılar aynı siteyi tekrar ziyaret
ettiklerinde cihazlarına daha önce yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından
kullanılır.


Temel olarak Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta
sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler
olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak
kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler ise ziyaretçiler web sitesinden ayrıldıktan
sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin
kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu
tarafından tanınmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayabilecek bazı kişisel bilgiler
içerebilir.


Web sitemizin içeriğine güvenli şekilde erişmeniz için sunucularımız üzerinden
teknolojinin el verdiği güvenlik düzeyini sağlıyoruz. Ayrıca, bize verdiğiniz bilgilerinizin
tutarlılığı bozulmadan güvende kalmasını ve yalnızca kullanım amacının gerektirdiği

süre boyunca tutulmasını sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Tarafımızdan
teknik güvenlik önlemleri alınmakla beraber çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden
yapılan alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmektesiniz.


Diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazede bağlantı sağlayabilir ve zaman zaman
web sitelerimizde üçüncü şahısların reklamlarını yayımlayabiliriz. Diyetisyen Yusuf
Öztürk’e ait olmayan web sitelerinin ve reklam veren üçüncü şahısların içeriği ve
gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcı bilgilerini işleme yollarından biz sorumlu değiliz.
Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu web siteleri veya reklam verenler için
aracılık yapmayız ve onların adına herhangi bir tanıtıcı aktivitede bulunma yetkisine
sahip değiliz.

Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Sosyal ağlar facebook.com, Instagram ve Twitter eklentileri (“eklentiler”) web
sayfalarımıza gömülebilir. İlgili servisler Facebook Inc. ve Twitter Inc. (“servis
sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanır.


Bu tarz bir entegrasyon ve eklentiler içeren web sitelerine, web sitemiz içerisinden
eriştiğinizde, otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanızı
sağlar. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş
olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı
oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan
tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.


Facebook ya da Twitter’ın, sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web
sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, web sayfalarımıza
erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

“İşbu Gizlilik Beyanı, Diyetisyen Yusuf Öztürk sitesinden link verilmiş başka
siteler için geçerli değildir.”